De bijziendheid epidemie: een onopvallend gevaar onder kinderen.

Bijziendheid (myopie) is een groeiend probleem in Nederland. Vroeg bijziend zijn (een min-bril hebben) betekent een groter risico om blind of slechtziend te raken. En als onze huidige levensstijl niet verandert, is hoge bijziendheid in 2050 de grootste oorzaak van blindheid en slechtziendheid.

We kunnen wél iets doen!

Zeker in de klas.
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat kinderogen minder snel achteruitgaan wanneer ver en dichtbij kijken worden afgewisseld.
Daarvoor is de 20-20-2 leefregel ontwikkeld.

20-20-2 leefregel
Pas het iedere dag toe in de klas. Moedig de kinderen aan om:
na 20 minuten dichtbij kijken
20 seconden pauze te nemen en ver weg te kijken
en probeer hen te stimuleren om minimaal 2 uur per dag buiten te zijn

In de klas

Heb je de brief ontvangen? Ga dan aan de slag met de bijgevoegde stickers:
Stap 1: Plak de stickers (uit de brief) op een raam waardoor je naar buiten kijkt.
Stap 2: Vraag een aantal keer per dag een leerling om door de 20-20-2 sticker te kijken.
Stap 3: Maak wat er geobserveerd wordt onderdeel van de les.

Voorbeelden om de observaties onderdeel te maken in de les:
Zien we de gevallen bladeren? Maak samen een herfsttafel en teken de mooiste bladeren na
Zien we een vrouw op een blauwe fiets? Bereken hoe snel ze thuis kan zijn, behandel met natuur en techniek hoe een fiets wordt gemaakt
Zien we de lampen aan gaan? Hoeveel lampen zijn er en oefen met het aantal de tafels, behandel met geschiedenis de uitvinding van het elektrische licht.
En zo zijn er nog veel meer onderwerpen te verzinnen die passen bij ‘ver weg kijken’.
Hier vind je nog meer tips voor  Gezonde ogen in de klas.

Myopiebegrip

Wil je met de kinderen dieper ingaan op bijziendheid?
Lees samen: MYOPIEBEGRIP

Ga naar buiten
Daag jezelf uit om de kinderen vaker mee naar buiten te nemen, ook nu de herfst is begonnen. Buitenlicht is goed voor de ontwikkeling van de kinderogen. En met een beetje creativiteit kun je de rekenles ook naar buiten verplaatsen, toch? Lees voor inspiratie het artikel ‘Zo verplaats je jouw les naar buiten’.