Helaas bestaat er geen wondermiddel tegen bijziendheid, maar er zijn wel mogelijkheden voor het remmen van de lengtegroei van de oogbol. Dit kan onder andere door het aanpassen van de levensstijl en het toepassen van de 20-20-2 regel: Na 20 minuten dichtbij kijken, 20 seconde pauze en ver weg kijken en minimaal 2 uur per dag naar buiten.
Of verdere behandeling nodig is, is van veel factoren afhankelijk. Bespreek je vragen met je huisarts en laat je waar nodig doorverwijzen naar de juiste deskundige. Zeker als je merkt dat de ogen van je kind(eren) regelmatig achteruit gaan (vanaf -1 dioptrie per jaar zeker). Bij veel bijziende kinderen is een correctie voldoende. Bij een aantal is behandeling gewenst.

Correctie
Geen behandeling nodig, maar wel een correctie? Dit gebeurt met een bril of enkelvoudige contactlenzen. Doorgaans wordt in eerste instantie gekozen voor een bril. Deze is eenvoudig in gebruik en waar nodig eenvoudig aan te passen. Wanneer je kind geen bril wil dragen en over wil stappen op contactlenzen is het van groot belang de instructies van de deskundige nauwgezet op te volgen, de ogen regelmatig te laten controleren door de behandelaar en de hygiëne in acht te nemen.

Op deze website presenteren wij de behandelingen die momenteel worden toegepast. Helaas is er nog geen onomstotelijk bewijs wat de resultaten op de lange termijn zullen zijn. Wel is uit onderzoek gebleken dat de genoemde therapieën een remmende werking hebben op de lengtegroei van de oogbol. Mocht je kind voor behandeling in aanmerking komen dan zal de behandelaar je uitgebreid informeren en zal er gekeken worden naar wat er het beste bij de situatie van je kind past.

Atropine oogdruppels
Atropine oogdruppels worden van oudsher in de oogheelkunde gebruikt. Atropine verwijdt de pupil, en het legt de spieren stil die de ooglens boller maken om dichtbij te kunnen zien (het zogeheten accommoderen). De laatste jaren wordt atropine ook gebruikt om toenemende myopie te remmen.
Er zijn oogdruppels met atropine in verschillende concentraties. Hogere doses atropine hebben waarschijnlijk een sterker remmend effect op de groei van het oog, maar een hogere concentratie geeft ook meer bijwerkingen. De zoektocht naar de optimale concentratie atropine voor de behandeling gericht op het voorkomen van hoge myopie is in volle gang.

Speciale lenzen
Speciale contactlenzen kunnen het brandpunt van de invallende lichtstralen corrigeren, zodat op het hele netvlies een scherp beeld valt. Dit kan de abnormale groei van de oogbol vertragen.
Er zijn op dit moment twee type lenzen beschikbaar:
Orthokeratologie (Ortho-K/ OK) ”Nachtlenzen”
Deze contactlenzen werken als een soort beugel voor je oog. De speciale vorm van de lens maakt het hoornvlies ’s nachts, wanneer het kind slaapt heel subtiel iets platter. Dit corrigeert de oogfout waardoor hij of zij overdag zonder lenzen in de verte gewoon scherp ziet.

Zachte Multifocaal/Dual Focus lenzen
Deze lenzen worden overdag gedragen en bevatten speciale ringen waardoor ze invloed hebben op de ooggroei. Tegelijkertijd zorgen ze ervoor dat je scherp zicht.

Toepassing volgens oogartsen
– Oogartsen in Nederland raden Ortho-K (nacht) lenzen af bij kinderen onder de 12 jaar.
– De oogartsen zijn van mening dat de zachte contactlenzen overdag voor de behandeling van myopie vanaf het 8ste levensjaar gebruikt kunnen worden.

Hygiëne
Bij de behandeling met speciale contactlenzen is hygiëne van groot belang om infecties te voorkomen. Om problemen te voorkomen is het belangrijk de instructies nauwgezet op te volgen en de ogen regelmatig te laten controleren door de behandelaar.

Combinatie
Ook is een combinatie van atropine druppels en speciale contactlenzen mogelijk.